Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Yr Orsedd

Aelodaeth

Clerk

Miss Wendy Pace

P O Box 2421
Yr Orsedd
Yr Orsedd

Gwaith Ffôn: 07421 261118

E-bost:  clerk@rossettcommunitycouncil.cymru