Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Rhosddu

Aelodaeth

Clerk

E N Hodges Esq

12 Miller Road
Brymbo Heights
Brymbo
Wrexham
LL11 5FH

Gwaith Ffôn: 01978 449230

E-bost:  rhosddu@gmail.com