Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Offa

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Ms Karen Benfield, Upper Floor, Parciau Community Centre, Bellevue Road, Wrexham, LL13 7NH ( Ffôn: 01978 291562; E-bost: clerk@offacommunitycouncil.gov.uk)