Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Offa

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerk

Ms Karen Benfield

Upper Floor
Parciau Community Centre
Bellevue Road
Wrexham
LL13 7NH

Gwaith Ffôn: 01978 291562

E-bost:  clerk@offacommunitycouncil.gov.uk