Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Marchwiel

Aelodaeth

Clerk

Mrs V M Jones

Sandhurst
Croeshowell Hill
Rossett
Wrexham
LL12 0AA

Gwaith Ffôn: 01244 570673

E-bost:  marchwiel-clerk@hotmail.co.uk