Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Llai

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Mark Williams, 10 Lodge Road, Wrexham, LL11 2DD, ( Ffôn: 01978 312094; E-bost: markj.williams@hotmail.co.uk)