Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Llai

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerk

Mark Williams

10 Lodge Road
Wrexham
LL11 2DD

Gwaith Ffôn: 01978 312094

Symudol: 07506 960130

E-bost:  markj.williams@hotmail.co.uk