Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Llangollen Wledig

Aelodaeth

Clerk

Andrea Evans

59 Haytor Road
Wrexham
LL11 2PU

Gwaith Ffôn: 07950813858

E-bost:  clerk.llangollenrural@gmail.com