Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Hanmer

Aelodaeth

Clerc - Mrs Christine Roberts, Ingleside, Little Green, Bronington, Whitchurch, SY13 3HQ ( Ffôn: 07851 807033; E-bost: hanmer.communitycouncil@outlook.com)