Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Hanmer

Aelodaeth

Clerk

Mrs Christine Roberts

Ingleside
Little Green, Bronington
Whitchurch
SY13 3HQ

Gwaith Ffôn: 07851 807033

E-bost:  hanmer.communitycouncil@outlook.com