Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Gwersyllt

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Mr Peter Mullen, Gwersyllt Community Resource Centre, Second Avenue, Gwersyllt, Wrexham, LL11 4ED ( Ffôn: 01978 754776; E-bost: gwersylltcommunitycouncil@outlook.com)