Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Gwersyllt

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerk

Mr Peter Mullen

Gwersyllt Community Resource Centre
Second Avenue
Gwersyllt
Wrexham
LL11 4ED

Gwaith Ffôn: 01978 754776

E-bost:  gwersylltcommunitycouncil@outlook.com