Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Gresffordd

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Serena Baxter, C/O 19 Marcella Cresent, Marchwiel, Wrexham, LL13 0RX ( Ffôn: 07470 631184; E-bost: clerkgresford@gmail.com)