Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Gresffordd

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerk

Serena Baxter

C/O 19 Marcella Cresent
Marchwiel
Wrexham
LL13 0RX

Gwaith Ffôn: 07470 631184

E-bost:  clerkgresford@gmail.com