Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Glyn-Traian

Disgrifiad

Safle we  www.glyntraian.org.uk

 

Aelodaeth

Clerk

Stephanie Masters

Dyffryn
Pontfadog
Llangollen
LL20 7AT

Gwaith Ffôn: 07948214079

Symudol: 07948214079

E-bost:  clerk@glyntraian.org.uk