Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Cefn

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerc - Trina Nicholls-Smith, Council Offices, George Edwards Hall, Well Street, Cefn Mawr, Wrexham, LL14 3AE ( Ffôn: 01978 821298; E-bost: cefnmawrparish@btconnect.com)