Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Cefn

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerk

Trina Nicholls-Smith

Council Offices
George Edwards Hall
Well Street
Cefn Mawr, Wrexham
LL14 3AE

Gwaith Ffôn: 01978 821298

E-bost:  cefnmawrparish@btconnect.com