Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Tref Y Waun

Aelodaeth

Clerc - Shaun Jones, Parish Hall, Holyhead Road, Chirk, Wrexham, LL14 5NA ( Ffôn: 01691 772596; E-bost: chirk.towncouncil@btinternet.com)