Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Tref Y Waun

Aelodaeth

Clerk

Shaun Jones

Parish Hall
Holyhead Road
Chirk
Wrexham
LL14 5NA

Gwaith Ffôn: 01691 772596

E-bost:  chirk.towncouncil@btinternet.com