Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Bangor Isycoed

Aelodaeth

Clerc - Mr Sean Merry, 10 Abbeygate Walk, Bangor on Dee, Wrexham, LL13 0BA ( Ffôn: 01978 780254; E-bost: bodcommunitycouncil@btinternet.com)