Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Bangor Isycoed

Aelodaeth

Clerk

Mr Sean Merry

10 Abbeygate Walk
Bangor on Dee
Wrexham
LL13 0BA

Gwaith Ffôn: 01978 780254

E-bost:  bodcommunitycouncil@btinternet.com