Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorau Tref a Chymuned

Cyngor Cymuned Abenbury

Disgrifiad

Aelodaeth

Clerk

Steve Nott

Woodbank Cottage
Pontcysyllte
Llangollen
LL20 7YR

Gwaith Ffôn: 01978 820999

E-bost:  abenburyclerk@gmail.com