Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynghorwyr Yn ôl grŵp gwleidyddol

Caiff Cynghorwyr lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor gyflawni ei amrywiol weithgareddau. Maent yn cynrychioli buddiannau’r cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y mae ef neu hi wedi cael ei ethol i’w gwasanaethu am dymor.

Byddant mewn cyswllt rheolaidd â'r cyhoedd drwy gyfrwng cyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw breswylydd yn y ward fynd a siarad â'u cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Tydi’r blaid y mae cynghorwyr yn sefyll drosti mewn etholiad ddim bob tro’n cyd-fynd â’r grwp gwleidyddol y mae’n nhw’n aelod ohono – weithiau y byddant yn sefyll dros un blaid, ond yn ymuno â grwp arall ar ôl cael eu hethol.

Nid yw cynghorwyr yn cael eu cyflogi gan y Cyngor ond gallent dderbyn taliadau am eu gwaith fel Cynghorwyr.

Y Cynghorydd Yn ôl grŵp gwleidyddol
Ffotograff Y Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
photo of Y Cynghorydd Trevor Bates

Y Cynghorydd Trevor Bates

Aberwiel, Nantyr, Glyn Ceiriog, Llangollen, LL20 7DL

Cartref: 01691 718294

Cartref: Trevor.Bates@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Dyffryn Ceiriog
photo of Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

Y Cynghorydd I David Bithell, MBE

27 Clarence Road, Rhosddu, Wrexham, LL11 2EU

Cartref: 01978 355009

Cartref: idavid.bithell@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Stansty
photo of Y Cynghorydd Michael Dixon

Y Cynghorydd Michael Dixon

Adwy Grange, Tanllan Lane, Coedpoeth, Heart of the Clywedog, LL11 3EL

Cartref: 01978 756514

Cartref: Michael.Dixon@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Coedpoeth
photo of Y Cynghorydd T Alan Edwards

Y Cynghorydd T Alan Edwards

1 Gwynfa Cottages, Gatewen Road, New Broughton, Wrexham, LL11 6UY

Cartref: 01978 755501

Cartref: talan.edwards@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
New Broughton
photo of Y Cynghorydd Terry Evans

Y Cynghorydd Terry Evans

Brooklyn, 13 Ceiriog Close, Chirk, Wrexham, LL14 5SB

Cartref: 01691 772015

Ffôn symudol: 07709916109

Cartref: terry.evans@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
De Y Waun
photo of Y Cynghorydd D J Griffiths

Y Cynghorydd D J Griffiths

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol

Ty Newydd, Glan-Llyn Road, Bradley, Wrexham, LL11 4BB

Cartref: 01978 759491

Cartref: david.griffiths@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Dwyrain a De Gwersyllt
photo of Y Cynghorydd David Kelly

Y Cynghorydd David Kelly

Min-Y-Mynydd, Old Road, Minera, Wrexham, LL11 3YR

Gwaith: 01978 759429

Cartref: 01978 752317

Cartref: david.kelly@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Mwynglawdd
photo of Y Cynghorydd Geoff Lowe

Y Cynghorydd Geoff Lowe

117 Herbert Jennings Avenue, Acton, Wrexham, LL12 7YA

Cartref: 01978 359493

Cartref: geoff.lowe@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Acton
photo of Y Cynghorydd David Maddocks

Y Cynghorydd David Maddocks

8 Ffordd Gwynedd, Rhosllanerchrugog, Wrexham, , LL14 2HB

Ffôn symudol: 07456 141395

Cartref: David.Maddocks@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Pant
photo of Y Cynghorydd John McCusker

Y Cynghorydd John McCusker

7 Mill Court, Overton, Wrexham, , LL13 0EZ

Cartref: 01978 710875

Ffôn symudol: 07902 966075

Cartref: John.McCusker@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Owrtyn
photo of Y Cynghorydd Paul H Pemberton

Y Cynghorydd Paul H Pemberton

Gilfach Goch, Queen Street, Rhos, Wrexham, LL14 1PY

Cartref: 01978 842579

Cartref: paul.pemberton@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Ponciau
photo of Y Cynghorydd Ronnie Prince

Y Cynghorydd Ronnie Prince

Dirprwy faer

1 Havard Way, Wrexham, LL13 9LP

Cartref: 01978 362749

Cartref: ron.prince@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Cartrefle
photo of Y Cynghorydd Mark Pritchard

Y Cynghorydd Mark Pritchard

Arweinydd y Grŵp Annibynnol

'Adaley', Henry Street, Rhostyllen, Wrexham, LL14 4BY

Cartref: 01978 356856

Ffôn symudol: 07740 637591

Cartref: leader@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Esclusham
photo of Y Cynghorydd Paul Rogers

Y Cynghorydd Paul Rogers

Dirprwy Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr

19 Ffordd Owain, Brymbo, Wrexham, LL11 5AY

Ffôn symudol: 07800 688775

Cartref: paul2.rogers@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Annibynnol)
Brymbo
photo of Y Cynghorydd Barrie Warburton

Y Cynghorydd Barrie Warburton

14 Third Avenue, Gwersyllt, , ,

Cartref: 01978 754473

Cartref: Barrie.Warburton@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Gogledd Gwersyllt
photo of Y Cynghorydd Andy Williams

Y Cynghorydd Andy Williams

11 Haytor Road, Garden Village, Wrexham, LL11 2PT

Cartref: 01978 351153

Cartref: andy.williams@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Garden Village
photo of Y Cynghorydd Nigel Williams

Y Cynghorydd Nigel Williams

10 Dale Road, New Broughton, Wrexham, , LL11 6YE

Cartref: 01978 751979

Ffôn symudol: 07833666715

Cartref: Nigel.Williams@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Gwenfro
photo of Y Cynghorydd Phil Wynn

Y Cynghorydd Phil Wynn

6 Court Road, Wrexham, LL13 7RH

Cartref: 01978 291208

Ffôn symudol: 07792 542679

Cartref: phil.wynn@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Annibynnol)
Brynyffynnon
photo of Y Cynghorydd Bryan Apsley

Y Cynghorydd Bryan Apsley

13 Vale View, Llay, Wrexham, , LL12 0NH

Cartref: 01978 852305

Ffôn symudol: 07872 860967

Cartref: Bryan.Apsley@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Llai
photo of Y Cynghorydd Paul Blackwell

Y Cynghorydd Paul Blackwell

The Croft, Abernant, Acrefair, Wrexham, LL14 3SN

Cartref: 01490 430873

Ffôn symudol: 07855620891

Cartref: paul.blackwell@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Plas Madoc
photo of Y Cynghorydd Brian Cameron

Y Cynghorydd Brian Cameron

17 Clifton Close, Kings Mill, Wrexham, LL13 0YJ

Cartref: 01978 264795

Ffôn symudol: 07790413363

Cartref: brian.cameron@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Whitegate
photo of Y Cynghorydd Krista Childs

Y Cynghorydd Krista Childs

Yr Hen Garreg, 10 Penygelli Road, Coedpoeth, Wrexham, LL11 3RN

Cartref: 01978 759175

Ffôn symudol: 07875090490

Cartref: krista.childs@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Coedpoeth
photo of Y Cynghorydd Dana Davies

Y Cynghorydd Dana Davies

Arweinydd y Grŵp Llafur

6 Bedwell Close, Ruabon, Wrexham, LL14 6BW

Cartref: 01978 824433

Ffôn symudol: 07516069760

Cartref: dana.davies@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Rhiwabon
photo of Y Cynghorydd Frank Hemmings

Y Cynghorydd Frank Hemmings

5 Newhouses, Pentre, Chirk, Wrexham, LL14 5AP

Cartref: 01691 774214

Cartref: Frank.Hemmings@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Gogledd Y Waun
photo of Y Cynghorydd Kevin Hughes

Y Cynghorydd Kevin Hughes

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Llafur

Penrhos, Erw Gerrig, Rhosllanerchrugog, Wrexham, LL14 2BS

Cartref: 01978 840884

Cartref: kevin1.hughes@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Ponciau
photo of Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett

26 Beechley Road, Hightown, Wrexham, , LL13 7BA

Ffôn symudol: 07934 920269

Cartref: Adrienne.Jeorrett@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Smithfield
photo of Y Cynghorydd Paul Jones

Y Cynghorydd Paul Jones

8 Augusta Drive, Fairways, Wrexham, , LL13 9GL

Cartref: 01978 310186

Cartref: PaulD.Jones@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Maesydre
photo of Y Cynghorydd M C King OBE

Y Cynghorydd M C King OBE

Tyddyn Draw, Llanelidan, Ruthin, Denbighshire, LL15 2TA

Gwaith: 01978 355761

Cartref: 01824 750710

Cartref: malcolm.king@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Wynnstay
photo of Y Cynghorydd Graham Rogers

Y Cynghorydd Graham Rogers

7 Bell Court, Hightown, Wrexham, LL13 8QP

Cartref: 01978 351107

Ffôn symudol: 07968 214189

Cartref: graham1.rogers@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Hermitage
photo of Y Cynghorydd Derek Wright

Y Cynghorydd Derek Wright

Fern Villa, Church Street, Rhosymedre, Wrexham, LL14 3EA

Cartref: 01978 822497

Cartref: derek.wright@wrexham.gov.uk

Llafur Cymru
(Llafur)
Cefn
photo of Y Cynghorydd William Baldwin

Y Cynghorydd William Baldwin

24 Frances Avenue, Wrexham, LL12 8BN

Cartref: 01978 361327

Cartref: william.baldwin@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Little Acton
photo of Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

4 The Haven, High Street, Cefn Mawr, ,

Cartref: 01978 823603

Ffôn symudol: 07831 542872

Cartref: Sonia.Benbow-Jones@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Cefn
photo of Y Cynghorydd David A Bithell

Y Cynghorydd David A Bithell

Arweinydd y Grŵp Annibynnol Wrecsam

The Hollies, Bangor Road, Eyton, Wrexham, LL13 0SW

Gwaith: 01978 292586

Cartref: 01978 781422

Cartref: davida.bithell@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Tre Ioan
photo of Y Cynghorydd Joan Lowe

Y Cynghorydd Joan Lowe

Dirprwy Arweinydd y Grŵp Annibynnol Wrecsam

Plas Issa, Pen-y-cae, Wrexham, LL14 1TT

Cartref: 01978 840156

Cartref: joan.lowe@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Penycae a De Rhiwabon
photo of Y Cynghorydd Tina Mannering

Y Cynghorydd Tina Mannering

55 Cherrytree Road, Bradley, Wrexham, LL11 4DN

Cartref: Tina.Mannering@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Dwyrain a De Gwersyllt
photo of Y Cynghorydd John Phillips

Y Cynghorydd John Phillips

57 Ffordd Llanerch, Pen-y-cae, Wrexham, LL14 2ND

Cartref: 01978 843125

Ffôn symudol: 07707209603

Cartref: johnc.phillips@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Pen-y-cae
photo of Y Cynghorydd John Pritchard

Y Cynghorydd John Pritchard

Maer

21 Elwyn Drive, Marchwiel, Wrexham, LL13 0RD

Cartref: 01978 358153

Ffôn symudol: 07746857511

Cartref: john.pritchard@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Marchwiel
photo of Y Cynghorydd Rondo Roberts

Y Cynghorydd Rondo Roberts

Hafan, Tower Hill, Acrefair, Wrexham, LL14 3ST

Cartref: 01978 823681

Cartref: Rondo.Roberts@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Aelodau Annibynnol Wrecsam)
Llangollen Wledig
photo of Y Cynghorydd Andrew Atkinson

Y Cynghorydd Andrew Atkinson

C/O Guildhall, Wrexham, LL11 1AY

Ffôn symudol: 07914 211631

Cartref: Andrew.Atkinson@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Dwyrain a Gorllewin Gresffordd
photo of Y Cynghorydd  Russell Gilmartin

Y Cynghorydd Russell Gilmartin

5 Oak Drive, Marford, Wrexham, , LL12 8XT

Ffôn symudol: 07514 676175

Cartref: Russell.Gilmartin@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Merfford a Hoseley
photo of Y Cynghorydd Hugh Jones

Y Cynghorydd Hugh Jones

Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr

5 Stonewalls, Burton, Rossett, Wrexham, LL12 0LG

Gwaith: 01978 292580

Ffôn symudol: 07769 706999

Cartref: hugh.jones@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Yr Orsedd
photo of Y Cynghorydd M G Morris

Y Cynghorydd M G Morris

Denverra, Sun Lane, Bowling Bank, Wrexham, LL13 9RW

Cartref: 01978 661815

Cartref: michael.morris@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Holt
photo of Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones

Davona, 1 Bryn Y Gaer Road, Pentre Broughton, Wrexham, LL11 6AT

Ffôn symudol: 07826711048

Cartref: Beverley.Parry-Jones@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Bryn Cefn
photo of Y Cynghorydd Paul Roberts

Y Cynghorydd Paul Roberts

8 Rosemary Gardens, Wrexham, LL12 0LH,

Cartref: Paul.Roberts@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Erddig
photo of Y Cynghorydd J R Skelland

Y Cynghorydd J R Skelland

Willington Cross Farm, Willington, Malpas, Cheshire, SY14 7NA

Cartref: 01948 830361

Cartref: rodney.skelland@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Bronington
photo of Y Cynghorydd Debbie Wallice

Y Cynghorydd Debbie Wallice

14 Wellswood Road, Borras Park, Wrexham, ,

Ffôn symudol: 07922 456323

Cartref: Debbie.Wallice@wrexham.gov.uk

Ceidwadwyr Cymreig
(Ceidwadwyr)
Parc Borras
photo of Y Cynghorydd Carrie Harper

Y Cynghorydd Carrie Harper

Dirprwy Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

26 Conway Drive, Caia Parc, , , LL13 9HR

Ffôn symudol: 07484 841407

Cartref: Carrie1.Harper@wrexham.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Queensway
photo of Y Cynghorydd Gwenfair Jones

Y Cynghorydd Gwenfair Jones

12 Gerddi Maesteg, , Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4XB

Cartref: 01978 755048

Ffôn symudol: 07855 724605

Cartref: Gwenfair.Jones@wrexham.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Gorllewin Gwersyllt
photo of Y Cynghorydd Marc Jones

Y Cynghorydd Marc Jones

Arweinydd Grŵp Plaid Cymru

7 Stryt Gerallt, Rhosddu, Wrecsam, , LL11 1EU

Cartref: 01978 366735

Ffôn symudol: 07747 792441

Cartref: Marc1.Jones@wrexham.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Grosvenor
photo of Y Cynghorydd R Alun Jenkins

Y Cynghorydd R Alun Jenkins

Arweinydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol

1 Maes Glas, Court Road, Wrexham, LL13 7SN

Cartref: 01978 352879

Cartref: alun.jenkins@wrexham.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Offa
photo of Y Cynghorydd Robert Walsh

Y Cynghorydd Robert Walsh

Dirprwy Arweinydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol

5 Drill Hall Court, Llay, Wrexham, LL12 0PH

Cartref: 01978 448020

Ffôn symudol: 07915 476820

Cartref: Robert.Walsh@wrexham.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
(Democratiaid Rhyddfrydol)
Llai
photo of Y Cynghorydd Mike Davies

Y Cynghorydd Mike Davies

42 Borras Road, Wrexham, , , LL12 7EP

Cartref: 01978 354938

Cartref: Mike1.Davies@wrexham.gov.uk

Annibynnol -
(Heb ei alinio)
Rhosnesni