Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 18fed Mawrth, 2020 2.30 pm, Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Bryan Apsley Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Blackwell Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Marc Jones Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd David Maddocks Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd M G Morris Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Cadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd John Phillips Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Graham Rogers Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Rogers Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Barrie Warburton Aelod Disgwyliedig