Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Helen Coomber
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Andrew Atkinson Aelod Yn bresennol
Councillor William Baldwin Aelod Yn bresennol
Councillor David A Bithell Aelod Yn bresennol
Councillor Terry Evans Aelod Yn bresennol
Councillor D J Griffiths Aelod Yn bresennol
Councillor Hugh Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor David Kelly Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Joan Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor Mark Pritchard Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Phil Wynn Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Cameron Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Dana Davies Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Frank Hemmings Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Tina Mannering Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Roberts Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Rogers Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Robert Walsh Gwestai Hefyd yn bresennol