Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 6ed Tachwedd, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad, CANSLO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Tracy Davies
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb

No attendees have been specified for this meeting.