Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mawrth, 26ain Mawrth, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Deborah Foulkes
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Jerry O'Keeffe - Aelod Lleyg Annibynnol Cadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Trevor Bates Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Dana Davies Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Mike Davies Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd D J Griffiths Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Frank Hemmings Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Marc Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John McCusker Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Roberts Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd J R Skelland Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Nigel Williams Aelod Disgwyliedig