Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Mehefin, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Annette Sellwood
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Yn bresennol
Councillor Dana Davies Aelod Absennol
Councillor Michael Dixon Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor David Maddocks Aelod Absennol
Councillor Tina Mannering Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Cadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Councillor John Phillips Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Paul Rogers Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Andy Williams Aelod Absennol
Y Cynghorydd Terry Evans Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd D J Griffiths Gwestai Hefyd yn bresennol