Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mawrth, 11eg Chwefror, 2020 10.00 am, Bwrdd Gweithredol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Helen Coomber
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Andrew Atkinson Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd William Baldwin Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd David A Bithell Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Terry Evans Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd D J Griffiths Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Hugh Jones Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd David Kelly Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Joan Lowe Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Mark Pritchard Cadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Phil Wynn Aelod Disgwyliedig