Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Gwener, 13eg Mawrth, 2020 4.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Annette Sellwood
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Bryan Apsley Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Dana Davies Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Michael Dixon Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Frank Hemmings Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Gwenfair Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd David Maddocks Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Tina Mannering Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John McCusker Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd M G Morris Cadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John Phillips Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John Pritchard Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Roberts Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Rogers Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Graham Rogers Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd J R Skelland Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Andy Williams Aelod Disgwyliedig