Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 6ed Mehefin, 2019 1.00 pm, Pwyllgor Safonau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Helen Coomber
Rhelowr Pwyllgor
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Ms Julie Adams Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Mr Neil Benson Is-gadeirydd Disgwyliedig
Mrs Sandra Hunt Cyfetholedig Yn bresennol
Mr Michael Pugh Cadeirydd Disgwyliedig
Mr Geoff Edwards - Cynghorydd Cymuned Cyfetholedig Disgwyliedig
Y Cynghorydd Andrew Atkinson Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Kevin Hughes Aelod Ymddiheuriadau