Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 4ydd Chwefror, 2019 10.00 am, Pwyllgor Penodiadau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 3, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Sue Robins/Helen Gee
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Andrew Atkinson Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd David A Bithell Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Dana Davies Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Michael Dixon Aelod Disgwyliedig
Helen Gee Officer Disgwyliedig
Y Cynghorydd D J Griffiths Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Carrie Harper Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Kevin Hughes Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Gwenfair Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Joan Lowe Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Mark Pritchard Aelod Disgwyliedig
Sue Robins Officer Disgwyliedig
Y Cynghorydd Robert Walsh Aelod Disgwyliedig