Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 24ain Gorffennaf, 2019 2.30 pm, Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Suzanne Price
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor Trevor Bates Aelod Yn bresennol
Councillor Sonia Benbow-Jones Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Mike Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Carrie Harper Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Adrienne Jeorrett Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Barrie Warburton Aelod Yn bresennol
Councillor Mark Pritchard Gwestai Hefyd yn bresennol