Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 29ain Gorffennaf, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Annette Sellwood
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Yn bresennol
Councillor Dana Davies Aelod Yn bresennol
Councillor Michael Dixon Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor David Maddocks Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul H Pemberton Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John Phillips Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Andy Williams Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Andrew Atkinson Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor T Alan Edwards Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor R Alun Jenkins Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor Hugh Jones Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor Joan Lowe Gwestai Hefyd yn bresennol
Councillor Robert Walsh Gwestai Hefyd yn bresennol