Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Annette Sellwood
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Councillor I David Bithell, MBE Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Dana Davies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Michael Dixon Is-gadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Councillor Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor David Maddocks Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Tina Mannering Aelod Ymddiheuriadau
Councillor John McCusker Aelod Yn bresennol
Councillor M G Morris Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Councillor John Phillips Aelod Yn bresennol
Councillor John Pritchard Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Roberts Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Councillor Andy Williams Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Robert Walsh Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Carrie Harper Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Marc Jones Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Mike Davies Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd T Alan Edwards Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Nigel Williams Gwestai Hefyd yn bresennol
Y Cynghorydd Barrie Warburton Gwestai Hefyd yn bresennol