Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 1af Ebrill, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Annette Sellwood
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Bryan Apsley Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Michael Dixon Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Frank Hemmings Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwenfair Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Marc Jones Is-gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Maddocks Aelod Absennol
Y Cynghorydd Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd John McCusker Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd M G Morris Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd John Phillips Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Ronnie Prince Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd John Pritchard Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul Roberts Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Graham Rogers Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Andy Williams Aelod Absennol
Y Cynghorydd D J Griffiths Gwestai Hefyd yn bresennol