Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Mercher, 3ydd Ebrill, 2019 4.00 pm, Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad, CANSLO

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Tracy Davies
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Dana Davies Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Frank Hemmings Is-gadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Kevin Hughes Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Marc Jones Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Geoff Lowe Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd John Pritchard Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Paul Roberts Cadeirydd Disgwyliedig
Y Cynghorydd Nigel Williams Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd J R Skelland Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Aelod Disgwyliedig
Y Cynghorydd Robert Walsh Aelod Disgwyliedig