Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 2.30 pm, Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt:    Craig Stevens
Hwylusydd Craffu
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Councillor Dana Davies Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Carrie Harper Aelod Yn bresennol
Councillor Frank Hemmings Is-gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor R Alun Jenkins Aelod Yn bresennol
Councillor Paul Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Councillor John McCusker Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Councillor Rondo Roberts Aelod Ymddiheuriadau
Councillor Debbie Wallice Aelod Yn bresennol
Councillor Nigel Williams Cadeirydd Yn bresennol
Mrs Alison Fisher - Parent Governor Representative Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr Ymddiheuriadau
Mr Brendan McDonald - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Yn bresennol
Mrs Rosalind Williams - Church Representative Cynrychiolydd yr Eglwys Ymddiheuriadau
Mr Brent Evans - Co-optee Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Andrew Atkinson Gwestai Hefyd yn bresennol