Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Llun, 22ain Gorffennaf, 2019 2.00 pm, Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Sarah Royce
Swyddog Pwyllgorau
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd I David Bithell, MBE Is-gadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Brian Cameron Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Krista Childs Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd T Alan Edwards Cadeirydd Yn bresennol
Y Cynghorydd Gwenfair Jones Aelod Absennol
Y Cynghorydd Geoff Lowe Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd David Maddocks Aelod Absennol
Y Cynghorydd Tina Mannering Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd M G Morris Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd John Phillips Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Robert Walsh Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Derek Wright Aelod Yn bresennol