Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb yn y Cyfarfod

Dydd Gwener, 20fed Ionawr, 2017 9.15 am, Pwyllgor Penodiadau

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod 2, Neuadd y Dref

Cyswllt:    Sue Robins
 

Presenoldeb yn y Cyfarfod
Unigolyn presennol Rôl Presenoldeb
Y Cynghorydd David A Bithell Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Dana Davies Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd Anne Evans Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd J A Kelly KSG Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Lloyd Kenyon Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Joan Lowe Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Mark Pritchard Aelod Ymddiheuriadau
Y Cynghorydd I Roberts Aelod Present as substitute
Y Cynghorydd Michael Williams Aelod Yn bresennol