Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

7. Diweddaru Polisi a Ffioedd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

  • Y Cynghorydd Terry Evans - Personol a Rhagfarnus - Landlord lleol, perchennog Tai Amlfeddiannaeth. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019

  • Y Cynghorydd Terry Evans - Personol a Rhagfarnus - Local landlord. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.