Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

7. Diweddaru Polisi a Ffioedd Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth

  • Y Cynghorydd Terry Evans - Personol a Rhagfarnus - Landlord lleol, perchennog Tai Amlfeddiannaeth. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.