Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 17eg Rhagfyr, 2018 10.30 am - Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

5. Penderfyniadau Anodd 2018/19 - 2019/20

  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol - Parent of children attending a School mentioned in the Report. The Councillor remained in the Meeting taking part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen 2018/19

  • Y Cynghorydd Dana Davies - - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny. Rhiant i blentyn sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad and Member of a Community Council who are in receipt of a childcare offer grant. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol - Rhiant i blant sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.
  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol - Aelod o Gyngor Cymuned sy’n derbyn grant y cynnig gofal plant. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 25ain Gorffennaf, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Archwilio

6. Datganiad Cyfrifon 2018/19

  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol - Rhiant i blentyn sy’n mynychu Ysgol a nodwyd yn yr adroddiad. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24

  • Y Cynghorydd Dana Davies - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth wedi hynny.