Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 20fed Mehefin, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

5. Diweddariad Hanner Blwyddyn Perfformiad a Gweithgaredd Gwasanaeth Adrannol (Chwarter 3 - 4) ar gyfer 2017/2018

  • Y Cynghorydd Krista Childs - Personol - Gweithiwr Cymdeithasol o fewn y tîm yn wybyddus iddi. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.