Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Chwefror, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol a Rhagfarnus - School Governor. The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Paragraph 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

8. Cynllun Asesu a Rheoli Nodweddion Ardal Gadwraeth Canol Tref Wrecsam

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol - Aelod o Fforwm/Grŵp Llywio Canol Tref Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

11. Penodi Aelod i Gorff Allanol - Bwrdd Gwyddoniaeth Gogledd Cymru (Prifysgol Glyndŵr)

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol a Rhagfarnus - Aelodau teulu yn gweithio i Brifysgol Glyndŵr. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 14eg Mai, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen 2018/19

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24

  • Y Cynghorydd Phil Wynn - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.