Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 23ain Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol

7. Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

  • Y Cynghorydd Derek Wright - Personol a Rhagfarnus - Roedd y Cynghorydd yn adnabod y Gyrrwr Hurio Preifat. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.