Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

9. Penodi Aelodau i Gyrff Allanol

  • Y Cynghorydd David Kelly - Personol a Rhagfarnus - Appointed to the Wrexham (Parochial) Education Foundation. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.