Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Ionawr, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

8. Pêl-droed ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

  • Y Cynghorydd David A Bithell - Personol - Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 9fed Gorffennaf, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

5. Diweddiariad ar Brif Gynllun Coridor Ffordd yr Wyddgrug

  • Y Cynghorydd David A Bithell - Personol a Rhagfarnus - Aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

11. Cwmni Masnachu'r Awdurdod Lleol

  • Y Cynghorydd David A Bithell - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24

  • Y Cynghorydd David A Bithell - Personol - Member of Rhos Community Council. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.