Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 11eg Rhagfyr, 2018 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

9. Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol 27 Wedi’i ddiweddaru: Cyfraniadau Datblygwyr at Ysgolion

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Llywodraethwyr Ysgol. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Baragraff 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymerodd ran yn y drafodaeth wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Llun, 4ydd Chwefror, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol - Cais Rhif P/2018/0955 gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Sesswick. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol - Cais Rhif P/2018/0956 gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Sesswick. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.
  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol - Cais Rhif P/2018/0957 gan ei fod yn aelod o Gyngor Cymuned Sesswick. Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Chwefror, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Rhaglen Gyfalaf 2018/19-2022/23

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - School Governor. The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Paragraph 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion thereon.

Cyfarfod:  Dydd Iau, 2ail Mai, 2019 1.30 pm - Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol

5. Alldro Refeniw a Chynigion Dwyn Ymlaen

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - School Governor – The Councillor remained in the meeting and claimed an exemption under Article 12(2) of the Members’ Code of Conduct taking part in the discussion and voting thereon

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mai, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4l Cais Rhif: P/2019/0127 - Black Rock Farm, Rhodfa Sesswick, Lôn Groes, Wrecsam

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2019/0220 and P/2019/0127 – Member of Sesswick Community Council. The Councillor remained in the meeting taking part in the discussion and voting thereon.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mai, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4p Cais Rhif: P/2019/0220 - 1 Cilgant Bedwell, Lôn Groes, Wrecsam

  • Y Cynghorydd John Pritchard - Personol a Rhagfarnus - Application Code No. P/2019/0220 and P/2019/0127 – Member of Sesswick Community Council. The Councillor remained in the meeting taking part in the discussion and voting thereon.