Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Hydref, 2018 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Ceisiadau Rheoli Datblygu

  • Y Cynghorydd Ronnie Prince - Personol a Rhagfarnus - Cais Rhif P/2018/0644 – gan ei fod yn adnabod un o’r gwrthwynebwyr. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 7fed Mai, 2019 4.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Gorchymyn Diogelu Coed 289/2018 Ysgol Gynradd Gatholig St Anne, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam

  • Y Cynghorydd Ronnie Prince - Personol a Rhagfarnus - Personal and Prejudicial – Daughter-in-law works at the school, granddaughter is a pupil at the school. The Councillor remained in the meeting taking part in the discussion and voting thereon.