Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 10.00 am - Bwrdd Gweithredol

6. Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) (Cymru) 2019

  • Y Cynghorydd William Baldwin - Personol a Rhagfarnus - Family members are landlords. The Councillor withdrew from the meeting taking no part in the discussion or voting thereon.